Hartelijk welkom op de website van de VARIETY studie. Bij dit landelijke onderzoek willen we nagaan wat de toegevoegde waarde is van genetische diagnostiek (zogenaamde next generation sequencing) om een diagnose te stellen bij patiënten met onverklaarde of onbegrepen nierschade.

Op deze website vindt u achtergrondinformatie over het onderzoek. Tevens vindt u hier updates over de voortgang van de studie en informatie voor zowel patiënten als behandelaars. We zullen nadere informatie bekend maken op deze website en via diverse andere wegen. 

Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u contact met ons opnemen via info@onbegrepennierziekte.nl 

 

Met vriendelijke groet,

Drs. Amber de Haan, arts-onderzoeker UMCG, onderzoeker VARIETY studie 

Prof. dr. Martin de Borst, internist-nefroloog UMCG, coördinator en hoofdonderzoeker VARIETY studie