Site Loader

Welkom op de website van de VARIETY studie. Bij dit landelijke onderzoek willen we nagaan wat de toegevoegde waarde is van genetische diagnostiek (zogenaamde next generation sequencing) om mogelijk een diagnose te kunnen stellen bij patiënten met een onbekende of onbegrepen nierziekte.

Op dit moment is het onderzoek nog niet gestart. Het protocol wordt eerst getoetst door de ethische commissie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. We zullen na start van het onderzoek nadere informatie voor zowel patiënten als behandelaars bekend maken op deze website, en via diverse andere wegen. 

Als u vragen hebt over het onderzoek kunt u alvast contact met ons opnemen via info@onbegrepennierziekte.nl 

Houd de website in de gaten, deze zal in de loop van dit voorjaar steeds worden aangepast naarmate er meer informatie beschikbaar komt!

Met vriendelijke groet,

drs. Amber de Haan, arts-onderzoeker UMCG, onderzoeker VARIETY studie 

dr. Martin de Borst, internist-nefroloog UMCG, coördinator en hoofdonderzoeker VARIETY studie

Post Author: admin

One Reply to “Welkom”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *