In Nederland zijn er ongeveer 1.7 miljoen mensen met chronische nierschade of nierfalen. Bij ongeveer 1 op de 5 nierpatiënten in niet bekend hoe de nierschade is ontstaan. Het is echter belangrijk om te weten wat de oorzaak is van de nierschade, aangezien dit in sommige gevallen de behandeling kan beïnvloeden. Uit recent onderzoek blijkt dat bij ongeveer 17% van de mensen met matig tot ernstige nierschade door een onbekende oorzaak, de nierschade een erfelijke oorzaak heeft. Om meer inzicht te krijgen in de erfelijke oorzaken van nierschade en om in de toekomst meer mensen een correcte diagnose te kunnen geven en een daarbij passende behandeling, is wetenschappelijk onderzoek nodig.

Het doel van dit onderzoek is bepalen wat de meerwaarde is van DNA-onderzoek om een diagnose te kunnen stellen bij patiënten met onverklaarde of onbegrepen nierschade.

 In totaal hopen we dat 1000 patiënten met chronische nierschade door een onbekende/onduidelijke oorzaak mee doen aan dit onderzoek, zodat we goed kunnen beoordelen of DNA-onderzoek een meerwaarde heeft in de diagnostiek van onbekende of onbegrepen nierziekte.