Wereldwijd zijn er meer dan 850 miljoen mensen met chronische nierinsufficiëntie. Chronische nierinsufficiëntie is geassocieerd met een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit en kan veroorzaakt worden door een grote variatie aan primaire nierziekten (1,2). Bij een op de vijf nierpatiënten is niet bekend wat de primaire oorzaak van de nierschade is (3,4). Een (correcte) diagnose kan echter van klinisch belang zijn, aangezien dit in veel gevallen de prognose en de behandeling kan beïnvloeden.

Het is bekend dat bij onverklaarde ziektes de kans op een genetische oorzaak groter is. De verwachting is dan ook dat genetisch onderzoek van groot belang kan zijn bij de diagnostiek van onverklaarde nierziekten. Bij drie eerdere studies is gekeken naar de diagnostische opbrengst van genetisch onderzoek in de vorm van next-generation sequencing (NGS) bij patiënten met een nierziekte van onbekende oorzaak (5-7). In 17-56% van de patiënten met onverklaarde nierziekte werd een genetische diagnose gevonden. Het verschil in diagnostische opbrengst in deze drie studies kan verklaard worden door verschillen in steekproefgrootte, inclusiecriteria en selectie van genen die zijn gesequenced.

De twee studies van Connaughton et al (5) en Lata et al (6) hadden de hoogste diagnostische opbrengst, respectievelijk 47% en 56%. Bij beide studies werden voornamelijk patiënten met een hogere a priori kans op een genetische oorzaak geïncludeerd (positieve familiegeschiedenis, extrarenale symptomen) en was de onderzoekspopulatie klein (respectievelijk n=34 en n=16). De studie van Groopman et al (7) had de laagste diagnostische opbrengst (17%). Bij deze studie werden zowel patiënten met als zonder positieve familiegeschiedenis voor nierziekten geïncludeerd en was de onderzoekspopulatie groter (n=281).

Deze bevindingen laten de diagnostische waarde van genetisch onderzoek zien voor patiënten met onverklaarde nierziekte, voornamelijk bij patiënten met familiaire nierziekte. De studies zijn echter uitgevoerd in een onderzoeksetting en bij twee van de drie studies is de onderzoekspopulatie klein. Het blijft dus onbekend wat de meerwaarde van genetische diagnostiek is bij patiënten met onverklaarde nierziekte in een klinische setting.

Het doel van de VARIETY studie is om een landelijk observationeel onderzoek op te zetten waarin zal worden onderzocht wat de toegevoegde waarde is van NGS om een diagnose te kunnen stellen bij patiënten met onverklaarde of onbegrepen nierschade.Voor meer informatie over de inclusie en exclusie criteria van de VARIETY studie en hoe u patiënten kunt includeren kunt u vinden door onderstaande links te gebruiken:

Inclusie- en exclusiecriteria

Patiënten includeren in de VARIETY studie

Meer informatie over pre-test genetische counseling en genetische diagnostiek aanvragen kunt u vinden via de volgende links:

Pre-test genetische counseling

Aanvragen genetische diagnostiek

Uitslagen DNA-onderzoekReferenties:

  1. Hill NR, Fatoba ST, Oke JL, Hirst JA, O’Callaghan CA, Lasserson DS, Hobbs FDR. Global prevalence of chronic kidney disease – A systematic review and meta-analysis. PLoS One (2016) 11:e0158765. doi:10.1371/journal.pone.0158765
  2. ERA-EDTA Press release. The hidden epidemic: Worldwide, over 850 million people suffer from kidney diseases. (2018)
  3. van Eerde AM, van der Zwaag A, de Borst MH, Peters EJ, Renkema KY, Elferink M, van Zon PHA, Lilien MR, van Haaften GW, Giles RH, et al. TARGETED SEQUENCING OF 399 RENAL GENES RECLASSIFIES PRIMARY DISEASE DIAGNOSES IN YOUNG ESRD PATIENTS . Nephrol Dial Transplant (2015) 30:iii381–iii392. doi:10.1093/ndt/gfv187.
  4. Hoekstra T, Hemmelder MH, van Ittersum FJ. RENINE Annual Report 2015. (2017).
  5. Connaughton DM, Kennedy C, Shril S, Mann N, Murray SL, et al. Monogenic causes of chronic kidney disease in adults. Kidney Int 2019
  6. Lata S, Marasa M, Li Y, Fasel DA, Groopman E, Jobanputra V, et al. Whole-exome sequencing in adults with chronic kidney disease: A pilot study. Ann Intern Med. 2018
  7. Groopman EE, Marasa M, Cameron-Christie S, Petrovski S, Aggarwal VS, Milo-Rasouly H, et al. Diagnostic Utility of Exome Sequencing for Kidney Disease. N Engl J Med. 2018