Als uw arts voor uw vijftigste levensjaar heeft vastgesteld dat u een nierziekte heeft waarvan de oorzaak niet duidelijk is, komt u eventueel in aanmerking om mee te doen aan de VARIETY studie. Als u interesse heeft in meedoen, adviseren wij om uw nefroloog hierover te benaderen. Hij of zij kan beoordelen of u kunt meedoen aan de VARIETY studie. Als uw nefroloog de VARIETY studie niet kent, kunt u hem of haar wijzen op deze website. Hier kan uw nefroloog alle benodigde informatie vinden.  

U kunt bij interesse in deelname of bij vragen ook contact opnemen met: info@onbegrepennierziekte.nl of 050-3611697.