Als de patiënt voldoet aan de inclusie criteria en akkoord gaat met genetisch onderzoek, kan aan de patiënt gevraagd worden of hij/zij interesse heeft in deelname aan de VARIETY studie.

Voor het onderzoek moet de patiënt toestemming geven om medische gegevens op te vragen en moet de patiënt eenmalig een vragenlijst invullen. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 30 minuten.

Het informed consent moet in tweevoud ondertekend worden. De patiënt krijgt een getekend informed consent mee en het andere getekende informed consent kan worden opgestuurd naar:

Universitair Medisch Centrum Groningen
t.a.v. Amber de Haan, huispostcode AA53
Hanzeplein 1
9700 RB Groningen


Bij vragen over de inclusie of over de VARIETY studie zelf, kunt u contact opnemen met: info@onbegrepennierziekte.nl of 050-3611697.