Inclusies per ziekenhuis 
Onderstaand figuur geeft een overzicht van het aantal inclusies per ziekenhuis. Laatste update: 01-05-2021.

* De deelnemende ziekenhuizen zijn niet allemaal tegelijk begonnen met het includeren van patiënten. Sommige deelnemers zijn in meerdere ziekenhuizen bekend, de inclusie wordt dan geteld bij het ziekenhuis waar de deelnemer is geïncludeerd. Alleen deelnemers waarvan een informed consent is ontvangen worden hierin meegenomen.

Update 8 april 2022
Er doen al 327 deelnemers mee aan de VARIETY studie! De inclusies lopen nog t/m 31 mei 2022.

Update 1 mei 2021
De inclusies gaan nog steeds goed en we hebben nu al 203 deelnemers!

Update 5 maart 2021
We zijn nog steeds bezig met het includeren van patiënten en hebben tot nu toe al 182 deelnemers geïncludeerd.

Update 15 augustus 2019
We zijn officieel begonnen met de VARIETY studie en de eerste paar patiënten zijn geïncludeerd!

Update 15 maart 2019
De Lokale Ethische Toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft beoordeeld dat de VARIETY studie voldoet aan de huidige wetgeving in Nederland en aanvullende regelgeving van het UMCG. Dit betekent dat we binnenkort kunnen starten met het includeren van de eerste deelnemers.