Voor het inzetten van genetische diagnostiek, in dit geval het CKD-Y panel, kunt u de stappen volgen die op onderstaande pagina’s worden beschreven:

Pre-tets genetische counseling

Aanvragen genetische diagnostiek

Uitslagen DNA-onderzoek

Als het niet uw voorkeur heeft om het genetisch onderzoek zelf in te zetten, kunt u de patiënt altijd door verwijzen naar de klinische genetica. Verder is het van belang om te weten dat het aanvragen van genetisch onderzoek bij presymptomatische familieleden is voorbehouden aan de klinische genetica.

Hieronder volgt een lijst met alle poliklinieken klinische genetica in Nederland. Veel van deze poliklinieken hebben ook spreekuren in andere ziekenhuizen/centra. Deze kunt u vinden op de website van de betreffende polikliniek.

*Expertisecentra voor erfelijke nieraandoeningen. Een overzicht van NFU erkende expertisecentra kunt u hier vinden. Sommige poliklinieken zijn erkende expertisecentra op het gebied van specifieke zeldzame nieraandoeningen, deze kunt u vinden in het overzicht van NFU erkende expertisecentra.